0

Byte, retur & reklamation


Byte
Önskar du byta din vara ber vi dig i ett mail ange vilken storlek eller färg du vill byta till. Vi kan endast byta på artikelnivå, det vill säga endast till en annan storlek eller
en annan färg av den artikel du vill byta. När vi har tagit emot din retur kommer du få ett mail om mer information angående ditt byte.
Vid byten av varor tillkommer ingen returfrakt. Om din storlek du vill byta till inte finns i lager hanterar vi din retur som en vanlig retur.

Retur
- Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part,
dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

- Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post (store@kardborren.se)). Du kan använda den länkade mallen, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

- Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

- Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

- Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om etiketter och annan märkning har avlägsnats på kläder måste tyvärr varan betraktas som använd till ny och värdet givetvis reducerat. Du får självklart prova kläder, undantaget underkläder, för att fastställa storlek och andra kvaliteter på samma sätt som är brukligt i provrum. MEN ANVÄND INTE PLAGGET OCH AVLÄGSNA INGA ETIKETTER om du vill utöva din ångerrätt. Varan måste vara i nyskick. Vad gäller kroppsnära plagg som underkläder, strumpor och strumpbyxor omfattas denna typ av plagg, enligt lag, endast av ångerrätten om de returneras i intakt OBRUTEN förpackning. HÄR ÄR EN LÄNK TILL KONSUMENTVERKETS ÅNGERBLANKETT


Reklamation
- Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Kardborren eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Kardborren har givit,
kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage.
Reklamation till Kardborren ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. 

- Om du vill reklamera din vara på grund av en skada eller felproduktion kontaktar du oss enklast och snabbast genom mail med information om reklamationen tillsammans med bildunderlag. På det här sättet kan vi snabbare bedöma reklamationen. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer gällande reklamationer som med hjälp av bilder snabbare kan avgöra reklamationens art. Har du inte möjlighet att skicka bilder tar vi in varan för bedömning innan ett utlåtande om godkännande av reklamationen kan göras. Kardborren förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand ny leverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation maila store@kardborren.se

ARN
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av dessa villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Kardborren.
Kontaktuppgifter Kardborren:
0480-123 46
070-872 88 96
store@kardborren.se

Adress
Kaggensgatan 9
392 32 Kalmar

Öppettider
Mån - Fre 10-18
Lördag 10-16